PRIVACYVERKLARING

Praktijk Dine-Marij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dine-Marij Roeterd is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Dine-Marij. Zij is te bereiken via info@dinemarij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Dine-Marij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden uit het contactformulier, intakeformulier en webwinkel.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres & IP adres
 • Geboortedatum
 • Burgerservicenummer, zorgverzekeraar & polisnummer
 • Medische en leefstijl gegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld tijdens correspondentie, telefonisch of online.

Deze gegevens worden bewaard voor het verlenen van service aan patiënten voor zolang deze service nodig is, maar de ingezonden informatie zal niet worden gebruikt voor marketing doeleinden. Na de dienstverlening worden de gegevens verwijderd uit het systeem.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Dine-Marij verwerkt of gebruikt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens die je zelf hebt verstrekt m.b.t. persoonlijke omstandigheden
 • Gegevens waarin logischerwijze inzicht gevonden kan worden door middel van social media

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
De website(s) en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker van de website(s) ouder dan 16 is.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Praktijk Dine-Marij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw hulpvraag
 • Het verzenden van een mailing of ter zake doende informatie per mail
 • Je te kunnen bellen of om welke vorm van digitale communicatie dan ook
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Praktijk Dine-Marij verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Dine-Marij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Dine-Marij) tussen zit.

Praktijk Dine-Marij gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen
Website & social media
www.dinemarij.nl
www.facebook.com/dinemarij
www.Instragram.com/dinemarij
www.linkedin.com/dinemarij
www.twitter.com/DineMarij

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard:
Praktijk Dine-Marij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving.

Met wie wordt jouw data gedeeld
Standaard deelt Praktijk Dine-Marij geen enkele persoonlijke data met wie dan ook. Echter t.b.v. facturen en declaratieformulieren worden gegevens gebruikt, waarvan je altijd zelf op de hoogte bent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Dine-Marij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die van jou worden beheerd, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dinemarij.nl Wij zullen hiertoe overgaan nadat u bent geïdentificeerd.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd
Praktijk Dine-Marij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Praktijk Dine-Marij via info@dinemarij.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Dine-Marij gebruikt. Dit zijn altijd alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.